wat vinden jongeren van de EU?

Besparingen van jongeren

Jongeren besparen weinig in hun jeugd. Het geld dat zij verdienen met hun bijbaan of het geld dat zij ontvangen van hun ouders wordt vaak in een korte periode uitgegeven. Jongeren hebben vele uitgaven waaraan zij niet van af kunnen weren. Tevens is de druk groot vanuit sociaal oogpunt.

>lees meer

Visie op milieu

Jongeren weten over het algemeen vrij veel wat betreft de milieuproblematiek. Dit komt doordat het milieu hedendaags vrij vaak een topic is in de media. Er zijn namelijk continue problemen die zich voordoen op nationaal of internationaal niveau. Ondanks de kennis die de jongeren hebben,

>lees meer

Zoekmachines

Transparantie op het internet wordt mogelijk gemaakt door zoekmachines als Google en Yahoo. Door zoekmachines is alle informatie beschikbaar voor de consument. Men kan ten alle tijden een zoekmachine raadplegen om zo informatie te achterhalen over bijvoorbeeld een bedrijf of een product

>lees meer

Geld - Uitgavenpatroon van jongeren

Iedereen moet leren omgaan met geld dat zij ontvangen of verdienen. Tot een bepaalde leeftijd krijgen jongeren zakgeld van hun ouders. Dit zakgeld houdt veelal op wanneer u een bepaalde leeftijd hebt bereikt. In dat geval geven ouders hun kinderen vaak kledinggeld. Hier moeten de jonger

>lees meer

Problemen bij Europese jongeren

Jongeren krijgen gedurende hun jeugd te maken met vele verschillende problemen. Deze kunnen ze zelf gevormd hebben, maar in sommige gevallen zijn ze ook slachtoffer van de maatschappij. Jongeren moeten in hun jeugd op een positieve manier en een correcte manier gevormd worden. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Jongeren kunnen in hun jeugd al te maken krijgen met negatieve en ongewenste ervaringen die uiteindelijk wel invloed hebben op jouw persoonlijkheid. Dit kan natuurlijk leiden tot enkele problemen.

Werkeloosheid

Een probleem waar veel jongeren mee te maken hebben is de werkeloosheid. Dit is een probleem waar jongeren in de meeste gevallen weinig aan kunnen doen. De arbeidsmarkt is in bijna elke Europees land in een slechte periode, waardoor jongeren lastig tot moeilijk bij een bedrijf aan de bank kunnen. Jongeren krijgen weinig kansen en zijn hierdoor genoodzaakt op andere manieren aan geld te komen. Een enkele groep jongeren heeft door jeugdproblemen of een slechte instelling school verwaarloosd. Hierdoor ontstaan voor hen een slechte positie in de arbeidsmarkt. Op dit moment telt Europa maar liefst 5.5 miljoen werkloze jongeren. Van de jongeren onder de 25 jaar is gemiddeld ongeveer 23% werkeloos.

Schulden

Een ander probleem waar jongeren veel mee te maken hebben zijn schulden. Deze schulden kunnen ontstaan door vele verschillende factoren. Het grote voordeel vormt zich vaak gedurende de studie. Het is niet altijd mogelijk voor ouders om de volledige studie te betalen voor jongeren. Om die reden nemen jongeren vaak een lening. Zij krijgen het idee dat zij meer geld hebben en ze gaan gedurende hun studentenperiode luxer leven. Een andere aanstichter van de schuld is het telefoonabonnement dat u heeft afgesloten. Jongeren maken hier steeds meer gebruik van en zij denken niet aan de consequenties die het kan hebben. Een derde aanstichter zijn de verzekeringen die jongeren vanaf hun 18e moeten betalen. Jongeren kunnen hier maandelijks niet aan voldoen. Waardoor de schuld zich langzamerhand opbouwt.