wat vinden jongeren van de EU?

Visie op zorg

In de Europese Unie, en in ons land, gaan veranderingen (helaas) gepaard met bezuinigen. Zo ook in de zorgsector. De gemiddelde jongere heeft hier waarschijnlijk nog niet zo veel last van. Hij of zij heeft weinig zorg nodig en wanneer die wel nodig is zullen de ouders hoogstwaarschijnli

>lees meer

Problemen bij Europese jongeren

Jongeren krijgen gedurende hun jeugd te maken met vele verschillende problemen. Deze kunnen ze zelf gevormd hebben, maar in sommige gevallen zijn ze ook slachtoffer van de maatschappij. Jongeren moeten in hun jeugd op een positieve manier en een correcte manier gevormd worden. Helaas is

>lees meer

Besparingen van jongeren

Jongeren besparen weinig in hun jeugd. Het geld dat zij verdienen met hun bijbaan of het geld dat zij ontvangen van hun ouders wordt vaak in een korte periode uitgegeven. Jongeren hebben vele uitgaven waaraan zij niet van af kunnen weren. Tevens is de druk groot vanuit sociaal oogpunt.

>lees meer

Geld - Uitgavenpatroon van jongeren

Iedereen moet leren omgaan met geld dat zij ontvangen of verdienen. Tot een bepaalde leeftijd krijgen jongeren zakgeld van hun ouders. Dit zakgeld houdt veelal op wanneer u een bepaalde leeftijd hebt bereikt. In dat geval geven ouders hun kinderen vaak kledinggeld. Hier moeten de jonger

>lees meer

Visie op financi√ęn

Jongeren zijn zich bewust van het feit dat de financiën binnen de Europese Unie niet goed verlopen. Al een regelde tijd merken zij dat de crisis zorgt voor een verslechtering van de overheidsfinanciën. Vanaf 2010 is het alleen maar slechter geworden door de stijgende begrotingskosten in combinatie met de toen al hoge schulden. Banken en financiële instellingen kwamen  toen met een oplossing door een hogere rente te vragen aan landen als Griekenland. Dit maakte het probleem echter alleen maar groter. Deze problemen begonnen in Griekenland maar verspreidden zich vrij snel naar andere Zuid Europese landen als Cyprus.

De mening van jongeren

Jongeren zijn van mening dat er gerichter gesneden moet worden in plaats van over een gehele linie. Uitgaven in de sector zorg, uitkeringen of toeslagen nemen de laatste jaren nog steeds toe. De jongeren zelf hebben het op financieel gebied ook erg lastig. Ze komen moeilijk aan geld door de werkloosheid die heerst over vele landen. Jongeren komen steeds moeilijker aan werk, waardoor er schulden ontstaan. Daarnaast is er een probleem dat de baan waarvoor zij in aanmerking zouden komen vaak onder het niveau ligt waarvoor zij opgeleid zijn. Dit is een veelvoorkomend probleem die lastig opgelost kan worden. Zeker doordat ook veel werk de laatste jaren wordt overgenomen door geautomatiseerde machines. Het is echter wel zo dat wanneer de werkeloosheid daalt, ook het aantal schulden zal minderen.

Hoe nu verder?

Voor de Europese Unie is het lastig om het aantal werklozen te laten verminderen. Dit is mede doordat het niet een probleem is wat zich in een land voordoet. In de Europese Unie zijn dit namelijk meerdere landen. Hierdoor is het aantal werklozen lastig terug te brengen. Naast de schulden die toenemen, wordt het voor jongeren zelf ook steeds lastiger om aan een baan te komen. Deze jongeren krijgen namelijk ook geen kans om daadwerkelijk ervaring op te doen, hierdoor neemt hoe langer de jongeren thuis zitten, hun kans af.